AGRO-EKO

aktualności

DNI OTWARTE

REDULAMIN

Regulamin Dni Otwartych organizowanych przez P.W. Agro-Eko w Żerkowicach

 

 1. Organizatorem Dni Otwartych jest P.W. Agro-Eko Grzegorz Pilch z siedzibą w Kietrzu 48-130, przy ul. Raciborskiej 109 (zwany dalej Organizatorem).

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas Dni Otwartych w Żerkowicach w dniu 29 września 2019 r.

 

 1. Wejście i przebywanie osób na terenie, gdzie odbywają się Dni Otwarte oznacza akceptację Regulaminu, pozostałych Regulaminów obowiązujących w Obiekcie oraz stosowanie się do poleceń pracowników Organizatora Dni Otwartych.

 

 1. Dni Otwarte odbędą się w dniu 29 września 2019 r. od godz. 11.00 do godz. 14.00 w Żerkowicach.

 

 1. Udział w Dniach Otwartych jest bezpłatny.

 

 1. Prawo do udziału w Dniach Otwartych mają osoby, które otrzymały zaproszenie oraz inne osoby, które wypełnią formularz zgłoszeniowy.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wyproszenia z Dni Otwartych osób, które będą zachowywały się niekulturalnie oraz niebezpiecznie.

 

Klauzula informacyjna o wykorzystywaniu wizerunku osób uczestniczących w Dniach Otwartych P.W. AGRO-EKO

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest P.W. Agro-Eko Grzegorz Pilch z siedzibą w Kietrzu 48-130, przy ul. Raciborskiej 109  (dalej jako „Administrator”).

 

 1. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych czy też przysługujących uprawnień, osoba uczestnicząca w Dniach Otwartych może się skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w drogą elektroniczną za pomocą adresu iod@twojabi.net.

 

 1. Wejście na teren siedziby Administratora i udział w Dniach Otwartych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku oraz danych osobowych podanych w ankiecie, którą przeprowadzi Organizator.

 

 1. Dane osobowe osób uczestniczących w Dniach Otwartych w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu zapewnienia prawidłowej organizacji Dni Otwartych, w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji wizerunku na profilu w serwisie społecznościowym Facebook i na stronie internetowej Administratora agro-eko.com.pl.

 

 1. Dane osobowe osób uczestniczących w Dniach Otwartych podane w ankiecie (imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, miejsce zamieszkania) będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu badania satysfakcji klienta, określania zainteresowań klientów i ich oczekiwań.

 

 1. Dane osobowe osób uczestniczących w Dniach Otwartych będą przechowywane do czasu wycofania zgody przez uczestnika.

 

 1. Odbiorcami danych osobowych osób uczestniczących w Dniach Otwartych mogą być osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

 

 1. Osobom uczestniczącym w Dniach Otwartych przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych ich dotyczących, sprostowania tych danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych.

 

 1. Osobom uczestniczącym w Dniach Otwartych przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej iod@twojabi.net.

 

 1. Osobom uczestniczącym w Dniach Otwartych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 1. Dane osobowe osób uczestniczących w Dniach Otwartych nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 1. Dane osobowe osób uczestniczących w Dniach Otwartych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.